Veebipoe ONLINEREHVID.ee (edaspidi Veebipood) omanik on OÜ LL Grupp (registrikood 14136453), asukohaga Harjumaa, Tallinn, Õismäe tee 86-66, 13513.

ÜLD- JA MÜÜGITINGIMUSED

1

Üld- ja müügitingimused

1.1

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

1.2

Veebipoest toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

1.3

Veebipood jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse ONLINEREHVID.ee veebilehel.

1.4

ONLINEREHVID.ee ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, ONLINEREHVID.ee ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

2

Kauba ja hinna info

2.1

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

2.2

Kõik ONLINEREHVID.ee veebipoes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3

Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

2.4

ONLINEREHVID.ee jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Juhul, kui müüja muudab kaupade hindu pärast ostja poolt tellimuse esitamist, kohustub müüja müüma kauba ostjale hinnaga, mis kehtis ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel.

2.5

Kui müüja poolt muudetud hind on soodsam ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole ostjal õigust nõuda müüjalt hinnavahe hüvitamist või kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3

Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.

3.2

Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

3.3

Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui ostja on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

3.4

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4

Kohaletoimetamine

4.1

ONLINEREHVID.ee tarnepartnerid on: Cargobus ja Venipak

4.2

ONLINEREHVID.ee veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

4.3

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 1-3 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.

4.4

Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on ostja kohustatud teavitama ONLINEREHVID.ee veebipoodi koheselt enne kauba kohaletoimetamist.

4.5

Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. ONLINEREHVID.ee ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.6

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

5

Tagastamisõigus

5.1

Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on ostjal õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.2

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

5.3

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

5.4

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on ONLINEREHVID.ee veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

5.5

Kauba tagastamise kulud kannab ostja (max. 10€, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

5.6

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

5.7

ONLINEREHVID.ee veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

5.8

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

5.9

Kui ostja on sõnaselgelt valinud ONLINEREHVID.ee veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

5.10

ONLINEREHVID.ee veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

6

Pretensioonide esitamise kord

6.1

Vastavalt Võlaõigusseadusele on ostjal õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@onlinerehvid.ee.

6.3

ONLINEREHVID.ee ei vastuta:
• Ostja süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
• Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
• Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

7

Vastutus ja vääramatu jõud

7.1

ONLINEREHVID.ee vastutab ostja ees ja ostja vastutab ONLINEREHVID.ee ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2

ONLINEREHVID.ee ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida ONLINEREHVID.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

8

Otseturundus ja isikuandmete töötlemine

8.1

ONLINEREHVID.ee veebilehe kasutamisega annab ostja selge ja teadliku nõusoleku OÜ LL Grupp´le enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2

ONLINEREHVID.ee veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

8.3

Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

8.4

Veebipood saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

8.5

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

9

Muud tingimused

9.1

Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest ONLINEREHVID veebipoes www.onlinerehvid.ee. Kui ostja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse ostja ja müüja vahelisele õigussuhtele ostja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.

9.2

Ostja ja müüja vahel veebipoe kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse (tarbijavaidluste komisjon, vt www.komisjon.ee), kohtusse või vaidluste lahendamise veebikeskkonda (webgate.ec.europa.eu/odr). Kohtusse pöördumise korral on ostja ja Beauty Factory leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku müüja asukohajärgse kohtu.

VAATA KA

Makse- ja tarnetingimused
Privaatsuspoliitika